dạy xăm môi Archives - Sài Gon Queen Đào Tạo

dạy xăm môi

Th7
17

Phun Xăm Căn Bản

Cập nhật công nghệ phun chân mày tán bột Công nghệ xóa xăm laser hoàn toàn mới Phun xăm chuyên nghiệp Phun xăm nâng cao Phun tán bột Xóa xăm laser Tổng cộng Giá khuyến mãi 3.500.000 4.500.000 3.000.000 2.000.000 13.000.000   Thời gian học: Thời gian học linh động, học viên được đào tạo […]

Bởi Sài Gòn Queen | Đào Tạo Phun Xăm
Chi Tiết
Th7
17

Phun Xăm Chuyên Nghiệp

Sau khi kết thúc chương trình này đã có khả năng làm phun xăm chuyên nghiệp. Phần 1: Định dạng chân mày Phương pháp  vẽ chân mày , các dạng chân mày: chân mày tự nhiên, chân mày ngang, chân mày xếch, chân mày cong, chân mày. Phần 2 : Các kỹ thuật chính về phun xăm […]

Bởi Sài Gòn Queen | Đào Tạo Phun Xăm
Chi Tiết