Hình ảnh và sự kiện Archives - Sài Gon Queen Đào Tạo

Hình ảnh và sự kiện

Th8
28

Khai giảng khóa đào tạo nâng cao dành cho học viên đã tốt nghiệp.

Trải qua quá trình học tập tại Viện đào tạo thẩm mỹ Sài Gòn Queen. Các học viên đã có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu các kỹ năng, lý thuyết về các công nghệ làm đẹp. Nhưng không dừng lại ở đó, Viện đào tạo thẩm mỹ Sài Gòn Queen còn tạo cơ hội [...]
Bởi Sài Gòn Queen | Hình ảnh và sự kiện
Chi Tiết
Th7
29